ujian bahasa Jawa

MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA NAMA/ NO. : ............/ ......
KELAS : III NILAI : ....................

I. Wangsulana ceceg-ceceg ing ngiusor iki !
1. Sing njaga karesikane kelas yaiku ………………………………………………………………...
2. Macan, singa , beruang iku diarani kewan ………………………………………………………..
3. Ing upacara dina Senen iki ibu kepala sekolah paring …………………………………………….
4. Yen tuku obat menyang …………………………………………………………………………...

5. Anake sapi arane …………………………………………………………………………………..
6. Kembang jagung diarani ………………………………………………………………………….
7. Yu Siti menyang pasar …………………………………… bumbon, janganan, lan daging pithik.
8. Lumbung kuwi kanggo nyimpen …………………………………………………………………
9. Lading lan arit digawe saka wesi, yen gentheng digawe saka ……………………………………
10. SDN Magersari I saiki wis akeh wit-witan, tandurane katon ijo …………………………………
11. Wayah esuk srengenge katon padhang ……………………………………………………………
12. Menthok-menthok lan jamuran kelebu tembang ………………………………………………….
13. Brudin nyaponi latar. Tembung linggane nyaponi yaiku …………………………………………
14. Tembung dara yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ……………………………………………
15. Sate ayam kondange Medura, yen onde-onde saka ……………………………………………….

II. Garapen miturut pitakon ing ngisor iki !
1. Aranana telu wae barang sing digawe saka grabah !
Jawab : ……………………………………………………………………………………………
2. Murid kelas III munggah kelas. Apa sing diarani jejer kuwi ?
Jawab : ……………………………………………………………………………………………
3. Bu Guru numpak sepeda montor. Gawenen nganggo krama alus !
Jawab : ……………………………………………………………………………………………
4. disopiri – montor – Sholeh – iku – Pak. Tatanen dadi ukara sing bener !
Jawab : ……………………………………………………………………………………………
5. Aranan telu wae panggonan wisata ing kutha Malang !
Jawab : ……………………………………………………………………………………………

Category:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar